PRIVATLIVSPOLITIK

 

Om Stores & Stores (Fimans AB) og denne privatlivspolitik

Stores & Stores (Fimans AB), org.nr 559259-9616, Bultvägen 8, 553 02 Jönköping (“Stores & Stores”, “vi” eller “os”) sælger plakater, rammer og boligudstyr via sin e-handel. Inden for rammerne af vores forretning behandler vi personoplysninger, som Stores & Stores er dataansvarlig for. Det betyder, at vi har en forpligtelse til at sikre, at behandlingen af personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og principperne i denne privatlivspolitik. Vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og overholde alle gældende love og bestemmelser, der har til formål at beskytte enkeltpersoners privatliv. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved, hvilke personoplysninger vi indsamler, og frem for alt hvordan vi behandler dem. Denne privatlivspolitik giver derfor alle nødvendige oplysninger om vores håndtering af dine personoplysninger, og derfor er det vigtigt, at du læser og forstår privatlivspolitikken, før du bruger vores tjenester. Hvis du ikke føler dig tryg ved, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bør du ikke bruge vores tjenester. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger. Bemærk, at nogle sider på vores hjemmeside kan indeholde hyperlinks til websteder, der administreres af tredjeparter. Disse websteder har deres egne privatlivspolitikker, og Stores & Stores er ikke ansvarlige for deres virksomhed eller deres informationspraksisser. Brugere, der sender oplysninger til eller via disse tredjepartswebsteder, bør derfor gennemgå disse websteders privatlivspolitikker, før de sender personoplysninger til dem. Vedrørende indsamling, håndtering og opbevaring af oplysninger via cookies henvises til vores cookiepolitik her.
Hvilke personoplysninger indsamler vi, og hvorfra?
De typer personoplysninger, vi indsamler, kan afhængigt af konteksten omfatte:

• navn og kontaktoplysninger, herunder adresse, mobilnummer og e-mailadresse, CPR-nummer, køn

• købs-, betalings- og bestillingshistorik

• leverings-, fakturerings- og betalingsoplysninger samt andre oplysninger, du giver i forbindelse med køb eller levering af et produkt eller en tjeneste

• andre oplysninger, der er relevante for kundeundersøgelser, -reklamer eller -tilbud

• ansøgningsdokumenter såsom CV og følgebrev samt

• andre brugergenererede oplysninger, som du aktivt vælger at dele via vores hjemmeside og IP-adresse.
Indsamling af dine personoplysninger kan ske fra følgende kilder:

• Stores & Stores’ hjemmeside/websteder, f.eks. når du køber et af vores produkter, tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsender en jobansøgning

• når du kontakter vores kundeservice via e-mail, eller

• efter aftale eller iht. faktura eller anden forretningskontakt, hvis du er kunde eller kontaktperson for en af vores samarbejdspartnere.
Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?
Stores & Stores kan bruge dine personoplysninger til følgende formål og med hjemmel i følgende juridiske grundlag:

• For at kunne opfylde aftaler
o For at kunne administrere dit køb af vores produkter, herunder betaling, fremstilling og levering.
o For at kunne gennemføre ansættelsesprocedurer (dvs. hvis du har søgt job hos os).
o På grund af krav fra betalings- og kreditselskaber, der har brug for oplysningerne til kreditrapporteringsformål

• For at kunne overholde juridiske forpligtelser
o Vi gemmer fakturadokumentation og rekrutteringsdokumenter i overensstemmelse med gældende lovgivning og købshistorik, således at du i overensstemmelse med gældende forbrugerlovgivning kan indgive en klage vedrørende et køb.

• Af legitim interesse
o For at kunne kommunikere med dig via e-mail.
o For at kunne håndtere køb foretaget af en virksomhedsrepræsentant på vegne af virksomheder behandler vi repræsentantens personoplysninger.
o For at vi kan levere, implementere og forbedre vores tjenester, er det nødvendigt for os også at behandle personoplysninger i visse andre tilfælde, f.eks. ved at analysere kundernes indkøbsvaner for at give kunderne relevant information og markedsføring samt til statistiske formål.

• Samtykke
o For at kunne udsende direkte markedsføring (via vores nyhedsbrev) og udføre kundeundersøgelser.
Opbevaring af personoplysninger
Stores & Stores træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine personlige data behandles og gemmes sikkert. Dine personoplysninger gemmes aldrig længere end tilladt i henhold til gældende lovgivning og med henblik på opfyldelse af ovenstående formål. Vi behandler dine personoplysninger i de perioder, der er anført nedenfor. Derefter sletter vi dine personoplysninger.

• Kunde: Hvis du har foretaget et køb hos os, gemmes dine personoplysninger i forbindelse med købet i tre år, så Stores & Stores kan håndtere eventuelle klager, som du måtte være berettiget til i henhold til gældende forbrugerlovgivning. Dette gælder ikke, hvis vi har brug for at gemme dine personoplysninger i længere tid på grund af et eller flere af nedenstående punkter.

• Kommunikation: Hvis du for eksempel er i kontakt med Stores & Stores via e-mail, vil dine personoplysninger blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at afslutte kommunikationen.

• Kontaktperson for virksomheder: Dine data gemmes, så længe du er angivet som kontaktperson for en virksomhed, der har et forretningsforhold til Stores & Stores.

• Jobsøgende: Stores & Stores gemmer dine ansøgningsdokumenter, herunder CV, ansøgning og foto, gennem hele rekrutteringsprocessen og i en periode på to år derefter, så vi kan forsvare os mod mulige retskrav.

• Juridisk forpligtelse: Vi gemmer dokumentation, som udgør regnskabsoplysninger i overensstemmelse med gældende regnskabsregler.

• Samtykke: I tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, gemmer vi kun dine personoplysninger, så længe vi har dit samtykke til dette.

• Direkte markedsføring: Vi kan behandle dine personoplysninger til direkte markedsføring op til to år efter afslutningen af kundeforholdet, forudsat at du ikke forinden fravælger en sådan direkte markedsføring.
Overførsel af personoplysninger

Stores & Stores udviser stor forsigtighed ved overførsel af dine personoplysninger, og de videresendes aldrig, uden at vi har hjemmel i denne privatlivspolitik, ligesom passende sikkerhedsforanstaltninger inddrages. Vi vil gerne understrege, at vi ikke sælger dine personoplysninger til tredjepart. Stores & Stores kan overføre dine personoplysninger i følgende situationer:

• Tredjepartstjenesteudbydere: Vi har aftaler med andre virksomheder, der udfører tjenester på vores vegne. Disse tjenester omfatter
o Betalingsløsninger til sikring af, at betalingen gennemføres
o Forsendelses- og logistikvirksomheder for at sikre levering af dine varer
o IT-tjenester til levering af e-handel og hjemmeside;
o Trykning af værker samt producenter af vores produkter samt
Markedsføringstjenester, som har til formål at give dig relevante produkter og tilbud via f.eks. reklamer, e-mails og SMS’er. Disse virksomheder har adgang til dine personoplysninger i det omfang, de har brug for dem til at udføre deres hverv, men de må ikke bruge eller dele oplysningerne til andre formål.

• Myndigheder: Dine personoplysninger kan også blive videregivet, så Stores & Stores er i stand til at overholde visse juridiske forpligtelser, og personoplysningerne kan udleveres til de relevante myndigheder, når det er tilladt og påkrævet ved lov.

• Virksomhedstransaktioner: Hvis hele eller en del af Stores & Stores’ virksomhed sælges eller integreres i andre aktiviteter, kan dine personoplysninger blive videregivet til vores rådgivere, potentielle købere og deres rådgivere og videregivet til de nye ejere af virksomheden.
De ovenfor beskrevne overførsler kan foretages til modtagere i medlemsstaterne i EU/EØS samt tredjelande, hvis lovgivning kan afvige fra reglerne om databeskyttelse inden for EU og EØS. I tilfælde af overførsler til tredjelande vil Stores & Stores træffe passende foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger beskyttes behørigt. Stores & Stores sørger for, at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger ved at sikre, at mindst en af følgende betingelser er opfyldt ved hver enkelt overførsel:

• Der er et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse i modtagerlandet

• Vi har indhentet dit samtykke til overførslen

• Vi har indgået aftaler med modtageren, der indeholder Europa-Kommissionens modelklausuler (2010/87/EU), uden ændringer eller tilføjelser, der er i strid med klausulerne, eller

• Modtageren har indført bindende interne regler, der er godkendt af den relevante tilsynsmyndighed (såkaldte bindende virksomhedsregler)
Du har ret til at modtage en kopi af de sikkerhedsforanstaltninger, vi har brugt ved overførsel af personoplysninger til et land uden for EU/EØS ved at kontakte Stores & Stores.

Tilbagetrækning af samtykke
I tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger på det juridiske grundlag, at du har givet dit samtykke til dette, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger. En sådan tilbagekaldelse kan foregå helt eller delvis. Hvis det drejer sig om markedsførings- og/eller kampagnetilbud fra os, kan du trække dit samtykke tilbage ved at kontakte kundeservice. I forbindelse med direct mail via e-mail kan tilbagekaldelse ske via et link i den pågældende mail.
Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, og hvordan de bruges, via en skriftlig anmodning adresseret til os med nedenstående kontaktoplysninger. Du har også ret til at anmode om, at personoplysninger om dig bliver rettet, hvis de er forkerte, ufuldstændige eller vildledende, ved at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger. For at beskytte dine personlige oplysninger og personoplysninger kan vi kræve, at du identificerer dig i forbindelse med vores assistance.
I overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger har du også ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes, eller at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Du har også i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og til at anmode om, at dine personoplysninger overføres i elektronisk format.

Du kan indgive en klage til det svenske datatilsyn “Integritetsskyddsmyndigheten” (som hed “Datainspektionen” indtil 31. december 2020), hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Ændringer af privatlivspolitikken

Bemærk, at der tages forbehold for ændringer af indholdet af privatlivspolitikken. I sådanne tilfælde vil den nye version blive offentliggjort på vores hjemmeside. Du bør derfor gennemgå disse vilkår og betingelser med jævne mellemrum for at sikre, at du er tilfreds med ændringerne. Men i tilfælde af ændringer af væsentlig betydning vil vi, hvis du har underrettet os om din e-mailadresse, underrette dig via e-mail, hvis der foretages ændringer.
Hvis ændringerne vedrører behandling af personoplysninger, som vi udfører på baggrund af dit samtykke, giver vi dig mulighed for igen at give dit samtykke.

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med denne privatlivspolitik, hvis du har mistanke om, at der kan være sket et brud på privatlivspolitikken, eller hvis du af en eller anden grund ønsker at kontakte os angående denne privatlivspolitik, bedes du kontakte vores kundeservice via nedenstående kontaktoplysninger.

Fimans AB
Adresse: Bultvägen 8
553 02 Jönköping
E-mail: hej@storesandstores.se

 

Cookies

I Stores & Stores bruger vi cookies på vores hjemmeside til at forbedre vores tjenester og oprette statistik over dine og andre brugeres brug af hjemmesiden. En cookie er et lille stykke tekstbaseret data, der er gemt i en brugers browser, mens brugeren gennemser hjemmesiden. Cookies er designet til at give en bedre brugeroplevelse. Du kan vælge ikke at tillade cookies i din browser. Hvis du vælger ikke at tillade cookies, kan hjemmesidens funktionalitet blive påvirket negativt. Cookies er helt uskadelige for brugerne. Når du accepterer vores privatlivspolitik, accepterer du brugen af cookies.